Metoda transpersonálního koučování

Metoda transpersonálního koučování

Bestseller uznávaného britského poradce a jednoho z nejvyhledávanějších evropských koučů objasňuje přínos koučování pro uvolňování lidského potenciálu a zvyšování individuální výkonnosti. Nové vydání obsahuje navíc kapitoly věnované "pokročilému" stupni koučování vycházejícímu z emocionální a duchovní inteligence a nástrojů transpersonální psychologie - styčným bodům mezi koučováním a vedením lidí.

 
12.06.2018 | Redakce

Koučování se dnes stává stále významnějším, účinnějším nástrojem vedení lidí. Stalo se uznávanou, nepřehlédnutelnou profesí. Manažeři si začínají uvědomovat, že koučování jim umožňuje se podívat na problémy jinak, než byli dosud zvyklí, že při něm mohou objevovat nové příležitosti a nová řešení problémů. Není zdaleka jen nástrojem, který mohou manažeři využívat pro plánování, delegování nebo řešení problémů. Vyžaduje zcela jiný, pozitivnější přístup k lidem. Chceme-li koučovat, musíme potlačit nedůvěru ve schopnosti druhých lidí, opustit staré postupy a osvobodit se od zažitých způsobů myšlení.

Obr. Ivan Hlinka je historicky považován za nejlepšího trenéra české reprezentace

Metoda transpersonálního koučování nabízí srozumitelný a snadno použitelný návod, jak si osvojit umění správně koučovat. Objasňuje proces, postupy a praxi koučování a jeho přínos pro uvolňování lidského potenciálu a zvyšování individuální výkonnosti. Zdůvodňuje, že spíše než dávat příkazy, je třeba klást otevřené otázky a přenechat řešení na hráče.

Pokud trenéři neustále využívají slovních pokynů, stávají se hlavními herci v divadle koučování a tím se podílí na potlačení nebo dokonce zabití aktivní účasti hráčů na tréninkovém procesu. Naopak, při zapojení hráčů, je trenér nutí, aby mysleli. Když byla hráčům nabídnuta příležitost k vlastnímu generování informací, došlo k zapamatování až 65% informací, pokud byly předávány jenom pokyny, hráči si zapamatovali jenom 19% informací. To je důvod, proč by se měli hokejoví hráči aktivně podílet na tréninku a procesu učení. „Hráči upřednostňují stimuly před pokyny,“ říká Johann Wolfgang von Goethe, který se dlouhodobě věnoval zařazení kreativity do tréninkového procesu jako jedné z nejdůležitějších duševních schopností lidské bytosti. Je potřeba rozvíjet hráčkou fantazii a kreativitu, a ne ji brzdit rigidními pokyny, proto musí trenér ovládat dovednost kladení otevřených otázek, které rozvoj kreativity podporují. Díky inteligentním otázkám si hráči uvědomí problémy, které si nikdy předtím nevšimli. Hráči mají myslet, zkoumat, rozhodovat a hodnotit, dokud nenajdou řešení problémů předložených trenérem. „Říci pokyn znamená popřít nebo vyvrátit inteligenci druhého člověka, požádat naopak znamená ji ocenit. Otázky vytvářejí povědomí, ale také odpovědnost,“ říká Whitmore. Tím dochází ke kultivaci osobnosti daných lidí. Trenéři se tak vzdají nutnosti vše ovládat a přenesou kontrolu na samotné hráče.

Obr. Marian Jelínek – bývalý trenér Jaromíra Jágra, je považován za novodobého lídra osobního rozvoje

Vyšší transpersonální koučování umožňuje zpřístupnit oblast lidského nadvědomí, tedy zdroj našeho potenciálu, radosti, aspirací, tvořivosti a vrcholných prožitků. Koučování pomáhá lidem nalézat cestu spolupráce (namísto soupeření), upevňování důvěry (namísto obav a strachu), navazování nových vztahů (namísto izolace). Sir John Whitmore – vyhledávaný britský poradce a pedagog – zahájil svou kariéru jako profesionální automobilový závodník a v šedesátých letech minulého století dosáhl mnoha úspěchů jako člen automobilové stáje Ford, kdy se zúčastnil rovněž proslulého automobilového závodu v Le Mans.

Obr. Jirka Vykoukal – nynější trenér Jestřábů Prostějov

Po několika letech podnikání ve Velké Británii, Švýcarsku a USA založil se svým společníkem Timothym Gallweyem firmu Inner Game Ltd., která významně obohatila nové přístupy vedení lidí ve sportu i v manažerském výcviku. V současné době řídí poradenskou firmu Performance Consultants International. Za svůj mimořádný přínos ke koučování mu bylo společností International of Coach Federation uděleno ocenění the President´s Award. Je autorem pěti knih, z nichž nejúspěšnější Coaching For Performance byla přeložena do více než 20 světových jazyků a prodalo se jí přes 500 tisíc výtisků.

Zdroj: Foto iSport.cz, Archiv deníku Sport

Hlavní partneři klubu

Město Prostějov Olpran LTLM
  • Aktuální zápas

17:30

so 20.10.

Vsetín vs Prostějov

 

18:00

ZS Prostějov

po 22.10.

Prostějov vs Benátky

 
Banner-1 Banner-1 Banner-1

TIP: nábytek |
ložnice

Copyright © 2005-2018 LHK Jestřábi Prostějov & eSports.cz, s.r.o.  | RSS

Nářadí //  Domy na klíč //  ČOV //  Subaru |  Žaluzie, rolety, markýzy //  Mazda, Mitsubishi, Infiniti, Volvo //  Forex jednoduše //  Recenze Forex brokerů //  brumlik-foto.cz //  Energetický audit // bwin.com